Thông tin KH&CN

QUY HOẠCH NUÔI TÔM HÙM ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

09/06/2016 | 12:43:48

Quy hoạch phát triển nuôi tôm hùm (tôm hùm bông, tôm hùm xanh, tôm hùm tre, tôm hùm đỏ) ở miền Trung Việt Nam đến 2020 và định hướng đến năm 2030. Chi tiết

Công văn Số: 258/BC-SKHCN của Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận

27/03/2016 | 8:19:00

Báo cáo Kết quả hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ các Viện Nghiên cứu, Trường Đại học ngoài tỉnh giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng hợp tác giai đoạn 2016 – 2020. Chi tiết

Công văn số 1440BNN/KHCN V/v đề xuất nội dung đưa vào chương trình mục...

01/03/2016 | 7:35:09

Công văn đề xuất nhiệm vụ/dự án thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020. Chi tiết

Công văn Số: 119/SKHCN-QKH (tỉnh Ninh Thuận)

19/02/2016 | 12:12:47

Đề xuất các hướng hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016 -2020. Chi tiết

Công văn Số: 997/BNN-KHCN (Chương trình phát triển nông nghiệp ứng...

18/02/2016 | 11:31:59

Về việc xây dựng kế hoạch KHCN thuộc chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2017. Chi tiết

Đề xuất nhiệm vụ độc lập và nhiệm vụ quỹ gen cấp Quốc gia

15/02/2016 | 10:39:00

Đề xuất nhiệm vụ độc lập và nhiệm vụ quỹ gen cấp Quốc gia (mẫu phiếu đề xuất kèm theo). Chi tiết


Đối tác