Thông báo

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NHẬT BẢN (JDS) 2016

05/09/2016 | 12:09:00

Chương trình Học bổng Phát triển Nguồn nhân lực Nhật Bản (JDS) là chương trình học bổng toàn phần do chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam. Mục tiêu của JDS là hỗ trợ các hoạt động phát triển nguồn nhân... Chi tiết

Công văn số 1440BNN/KHCN V/v đề xuất nội dung đưa vào chương trình mục...

01/03/2016 | 7:35:09

Công văn đề xuất nhiệm vụ/dự án thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020. Chi tiết

Đề xuất nhiệm vụ độc lập và nhiệm vụ quỹ gen cấp Quốc gia

15/02/2016 | 10:39:00

Đề xuất nhiệm vụ độc lập và nhiệm vụ quỹ gen cấp Quốc gia (mẫu phiếu đề xuất kèm theo). Chi tiết

Thông báo Số: 20/SKHCN-QLKH (Trà Vinh)

25/01/2016 | 1:43:21

Đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện năm 2016 (Trà Vinh) Chi tiết

Học bổng chính phủ Australia bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 1 tháng 2 năm...

24/01/2016 | 12:45:00

Học bổng Chính phủ Australia vòng tuyển chọn 2016 sẽ bắt đầu mở ngày 1/2/2016 và đóng ngày 31/3/2016. Chi tiết

THÔNG BÁO Số: 6885/TB-BNN-VP (Bộ Nông nghiệp & PTNT)

20/01/2016 | 11:47:00

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ NN&PTNT VŨ VĂN TÁM TẠI HỘI THẢO PHÁT TRIỂN NUÔI TÔM HÙM BỀN VỮNG KHU VỰC MIỀN TRUNG. Chi tiết


Đối tác