Lịch công tác lãnh đạo phòng

1. Phòng Công nghệ chế biến thủy sản: Phó Trưởng phòng - Mai Duy Minh, Trưởng phòng - Lê Vịnh
2. Phòng Công nghệ sinh học và Vắc xin thủy sản: Trưởng phòng - Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Trưởng phòng - Hứa Ngọc Phúc
3. Phòng Kế hoạch, Tài chính: Trưởng phòng - Phạm Bé
4. Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo: Phó Trưởng phòng phụ trách - Nguyễn Hữu Khánh
5. Phòng Nghiên cứu Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản: Trưởng phòng - Thái Ngọc Chiến, Phó Trưởng phòng - Nguyễn Văn Hà
6. Phòng Sinh học thực nghiệm: Phó Trưởng phòng phụ trách - Phùng Bảy
8. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nuôi biển Nha Trang: Giám đốc - Trương Hà Phương
9. Trung tâm Quan trắc môi trường và Bệnh thủy sản miền Trung: Giám đốc - Võ Văn Nha
10. Trung tâm Quốc gia Giổng hải sản miền Trung: Giám đốc - Nguyễn Hữu Hùng
11. Trung tâm Quốc gia Giổng thủy sản nước ngọt miền Trung: Giám đốc - Phan Đinh Phúc, Phó Giám đốc - Lê Văn Diệu
12. Trung tâm Tư vấn, Sản xuất, Dịch vụ và Chuyển giao công nghệ thủy sản: Giám đốc - Hoàng Văn Duật, Phó Giám đốc - Nguyễn Hữu Dũng
13. Văn phòng đại diện tại Tây Nguyên: Phó Trưởng phòng phụ trách - Phan Thị Lệ Anh

Đối tác