Đào tạo, tập huấn về Quản lý và kiểm soát môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản

Lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực cán bộ trong việc quản lý, kiểm soát chất lượng nước ở các vùng nuôi trồng thủy sản dự án CRSD tỉnh Bình Định được diễn ra từ ngày 08/8/2016 đến 14/8/2016, tại Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III. Tham gia lớp tập huấn có 15 học viên là cán bộ thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Bình Định và các giảng viên của Trung tâm Quan trắc môi trường và bệnh thủy sản miền Trung.

Đào tạo, tập huấn về Quản lý và kiểm soát môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản
(Ảnh: Quỳnh Chi)

Thông qua lớp tập huấn, các học viên đã nắm rõ được các tác động của các yếu tố môi trường đến sức khỏe thủy sản nuôi; tác động của hoạt động nuôi đến môi trường xung quanh; phương pháp quan trắc môi trường và xử lý các yếu tố vượt ngưỡng trong nuôi trồng thủy sản. Các học viên cũng được khảo sát thực tế và thực địa quan trắc môi trường tại vùng nuôi tôm ở Ninh Hòa, Khánh Hòa.

Kết thúc khóa học, TS Võ Văn Nha đã trao chứng chỉ đào tạo cho 15 học viên tham gia.

ThS. Đặng Hoàng Giang San
Trung tâm Quan trắc môi trường và bệnh thủy sản miền Trung

Đối tác